رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه معماری اسلامی ایرانی به هیچ وجه در شهر تهران رعایت نمی‌شود، گفت: نماهای شیشه‌ای و کامپوزیت ضدمعماری اسلامی است.

مهدی چمران در پانصد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران که با حضور تمامی اعضا صبح امروز برگزار شد با اشاره به بررسی طرح (الزام شهرداری تهران به رعایت اصول معماری اسلامی، ایرانی و زیباسازی نما و منظر ساختمان‌های شهری) اظهار داشت: یک فوریت این طرح در چهارصدو نود و سومین جلسه شورا در تاریخ ۴ مهر ۹۱ به تصویب رسیده است.

وی با اشاره به ضرورت طرح و مقدمه آن اظهار داشت: واقعیت آن است که ریشه بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی و اخلاقی را باید در همین طرح‌های بی‌هویت و ناهمگون با فرهنگ ملی و مذهبی جستجو کرد و باید اذعان کرد شکل‌گیری و حاکمیت این بی‌هویتی در طول سالهای متمادی خود به یک فرهنگ تجاری و سودجویانه مبدل شده است که متاسفانه نیازمندی‌ها و شرایط اقتصادی به آن دامن زده است.

علیرضا دبیر عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در ادامه بررسی طرح (الزام شهرداری تهران به رعایت اصول معماری اسلامی، ایرانی و زیباسازی نما و منظر ساختمان‌های شهری) خاطرنشان کرد:‌ در طرح اشاره شده باید تغییراتی صورت گیرد ضمن اینکه باید راهکاری برای ضمانت اجرایی آن نیز اندیشیده شود.

وی به اعضای شورای شهر پیشنهادداد تا سه ماه فرصت بدهیم تا شورای عالی شهرسازی بتواند طرحی را با ضمانت اجرایی در این خصوص تهیه کند.

رسول خادم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر نیز در ادامه بررسی طرح اشاره شده گفت: ابتدا باید تعریف درستی از معماری اسلامی داشته باشیم و شاخصه‌هایی را نیز برای این طرح تعریف کنیم.

وی اضافه کرد:‌در حال حاضر تعریف درستی از معماری اسلامی وجود ندارد و اگر بخواهیم شهر خود را با رعایت اصول معماری اسلامی، ایرانی بسازیم باید در این بخش نیز شاخصه‌هایی تعریف شود.

در ادامه جلسه مهدی چمران با انتقاد از اینکه به هیچ وجه نمی‌توانیم برای معماری اسلامی شاخصه‌ای تعریف کنیم گفت: این برداشت که اگر طرح اشاره شده را بگذاریم تا سه ماه آینده کمیته‌ای آنرا بررسی کند اشتباه محض است.

وی تصریح کرد: سه ماه که هیچ اگر سه سال  و حتی ۳۰ سال هم بگذرد اگر وارد نشویم و پیگیری نکنیم نمی‌توانیم موفق شویم.

رئیس شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: در حال حاضر موضوع رعایت اصول معماری اسلامی ایرانی در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز پیگیری می‌شود و جلساتی نیز در این خصوص انجام شده است به طوری که در شورای عالی انقلاب فرهنگی کمیته‌ای تشکیل شده که در آن اساتیدو کارشناسان خبره حضور دارند.

چمران ادامه داد: در حال حاضر با تصویب طرح اشاره شده ما نمی‌خواهیم شاخصه‌ای تعریف کنیم بلکه می‌خواهیم موانع و مشکلاتی که بر سر راه معماری اسلامی است را کنار بگذاریم.

وی اضافه کرد:‌ در حال حاضر نماهای شیشه‌ای و کامپوزیت ضدمعماری اسلامی است و این در حالی است که در برخی از واحدهای مسکونی و خانه‌ها از این امکانات استفاده می‌شود.

رئیس شورای شهر تهران در ادامه جلسه با اشاره به وضعیت ساختمان‌های شهرداری خاطرنشان کرد: متاسفانه در حال حاضر ساختما‌ن‌های خود شهرداری نیز اصول معماری ایرانی را رعایت نمی‌کنند و چگونه می‌توان انتظار داشت که شهروندان این موضوع را رعایت کنند.

چمران اضافه کرد: عدم رعایت اصول معماری اسلامی ایرانی در ساختمان‌های دولتی نیز وجود دارد که این موضوع در چند نوبت به آنها تذکر داده شده است که امیدواریم این تذکرات را گوش و انجام دهند.

خسرو دانشجو سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در ادامه جلسه با اشاره به طرح (الزام شهرداری تهران به رعایت اصول معماری اسلامی، ایرانی و زیباسازی نما و منظر ساختمان‌های شهری) بیان داشت:‌ با این طرح نمی‌توان ادعا داشت که تمام مشکلات برطرف می‌شود اما نقطه خوبی برای شروع کار است.

وی تصریح کرد: آشفتگی در حال حاضر در ساخت‌وسازها و واحدهای مسکونی مشاهده می‌شود بستگی به عوامل مختلف دارد و نمی‌توان انتظار داشت با تصویب این طرح تمامی مشکلات از بین برود.

به گزارش فارس در ادامه جلسه اعضای شورای شهر به برگشت طرح (الزام شهرداری تهران به رعایت اصول معماری اسلامی، ایرانی و زیباسازی نما و منظر ساختمان‌های شهری) به کمیسیون عمران رای دادند و قرار شد طی هفته آینده این طرح با تغییراتی در عنوان و متن به صحن شورا برگردد.