یک یونانی هنوز به خندیدن و جشن گرفتن ادامه می دهد ولو اینکه دیگر پول نداشته باشد.

یک زوج یونانی در واکنش به بحران اقتصادی کشورشان مراسم ازدواجشان را در یک پمپ بنزین برگزار کردند. به گزارش جام جم آنلاین به نقل از RTL ، کرسیتوس کارالیس داماد خوشبخت برای برگزاری مراسم ازدواجش فکر بکری کرد. کریستوس که مالک یک پمپ بنزین در شهر پاتراس یونان است برای کاهش هزینه های ازدواج خود تصمیم گرفت مجلس عروسی را در محل کارش برگزار کند. این مرد جوان یونانی می گوید: “برای برگزاری مراسم ازدواج در پمپ بنزینی که متعلق به خودم است مدتی با نامزدم  آنا صحبت کرده تا عاقبت او را متقاعد کردم. هدفم کاهش هزینه های ازدواج بود”. به این ترتیب پس از کسب رضایت عروس مراسم  جشن عروسی با حضور خانواده و دوستان در میان دستگاه های پمپ بنزین برگزار شد. در این جشن عروسی به مهمانان خیلی خوش گذشت. کریستوس می افزاید: “این هم  شیوه واکنش ما در قبال بحران است. بر اساس یک ضرب المثل : یک یونانی به خندیدن و جشن گرفتن ادامه می دهد ولو اینکه دیگر پولی در بساط نداشته باشد.