پیامبر خدا(ص) فرمودند: “هرگاه بنده دروغ بگوید، از بوی گندی که پدید آورده‏ است، فرشته به مسافت یک میل از او فاصله گیرد۱”.

 

پیامبراکرم(ص) درباره این‌که دروغ گفتن چه جایگاهی دارد؟ اینگونه می‌فرمایند: “بدترین ربا، دروغ است۲”.

 

ایسنا:ایشان در حدیثی دیگر فرمودند: “دروغ، دری از درهای نفاق است۳”.

 

امام علی علیه‏‌السلام نیز می‌فرمایند: “بدترین سخن، دروغ است۴”.

 

آن حضرت در جایی دیگر فرمودند: “هیچ بدیی بدتر از دروغ نیست۵”.

 

امام باقر علیه‏‌السلام: “براستی که دروغ ویران کننده ایمان است۶”.

 

امام عسکری(ع): “(همه) پلیدی‌ها در یک ‏خانه نهاده شده و کلید آن، دروغ قرار داده شده‏ است۷”.

 

منبع:

 

۱- شرح نهج البلاغه لابن أبی الحدید: ۶ / ۳۵۷ منتخب میزان‌الحکمه: ۴۸۴

 

۲- بحارالأنوار: ۷۲ / ۲۶۳ / ۴۷ منتخب میزان‌الحکمه: ۴۸۴

 

۳- کنزالعمّال: ۸۲۱۲ منتخب میزان‌الحکمه: ۴۸۴

 

۴- نهج‌البلاغه: الخطبه ۸۴ منتخب میزان الحکمه: ۴۸۴

 

۵- بحارالأنوار: ۷۲ / ۲۵۹ / ۲۳ منتخب میزان‌الحکمه: ۴۸۴

 

۶- بحارالأنوار: ۷۲ / ۲۴۷ / ۸ منتخب میزان‌الحکمه: ۴۸۴

 

۷- الدرّه الباهره: ۴۳ منتخب میزان‌الحکمه:

۴۸۶