رسانه های خارجی لحظاتی پیش از محکوم شدن نخست وزیر اسبق ایتالیا به چهار سال زندان خبر دادند.

به گزارش مهر، شبکه اسکای نیوز عربی در خبری فوری از محکوم شدن نخست وزیر پیشین ایتالیا به چهار سال زندان خبر داد.

این شبکه گزارش داد دادگاهی در ایتالیا، سیلویو برلوسکنی نخست وزیر پیشین ایتالیا را به فرار از مالیات و به موجب آن به چهار سال حبس محکوم کرد.

برلوسکنی علاوه بر پرونده های اقتصادی، پروند فساد اخلاقی نیز دارد که هفته گذشته در دادگاه رم برای پاسخگویی به اتهامات وارده علیه خود حاضر شده بود.