دکتر حیدرزاده، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: با وجود ممنوعیت‌های تردد که در گیلان اعمال شده، اما باز مسافرانی هستند که به گیلان سفر کرده و ره آورد این سفر برایشان بستری شدن در بیمارستان است.

وی با بیان اینکه اگر هم وطنان قصد سفر به گیلان دارند، منصرف شوند، افزود: با توجه به تعداد زیاد بیماران مبتلا یه کوود ۱۹ و مرگ و میر روزانه، خانواده‌های محترمی که از چندین روز قبل به استان آمده اند، فوری به محل زندگی خود مراجعه کنند.