ست سبزرنگ سمانه پاکدل و همسرش /عکس

عکسی که هادی کاظمی به همراه همسرش سمانه پاکدل از روز افتتاحیه نمایشگاه عکسش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است

 

ست زیبای هادی کاظمی و همسرش + عکس