شبنم قلی خانی خودش را به یه فنجان چای میهمان کرد /عکس

شبنم قلی خانی تصویر زیر زا در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت:

 چای بهانه است، اصل کنار هم بودنه و لذت بردن از حضور هم

این یه دعوته برای چای، به یاد اون روزا که بیشتر می‌تونستیم دور هم باشیم

شبنم قلی خانی