اقدام جالب اردوغان وهمسرش در اولین روز ماه رمضان/ عکس

رئیس جمهور و همسرش در اولین روز ماه مبارک رمضان کار جالبی انجام دادند.

آقای رئیس جمهور و همسرش سر سفره افطار یک خانواده عادی + عکس

این حرکت آقای رئیس جمهور و همسرش واکنش های زیادی را در فضای مجازی به همراه داشت.