نماد معاملاتی شرکت پالایش نفت تهران (شتران) نیز با توجه به تغییرات بیش از ۵۰ درصدی قیمت سهام، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی توسط ناشر متوقف شد.

11111111