به گزارش افق انلاین ، مهمترین تیتر‌های  روزنامه‌های اقتصادی  دوشنبه ۳ آذرماه به بیان مسائلی همچون جذب ۳.۸ میلیارد دلار سرمایه خارجی، مخاطرات رواج اقتصاد صدقه‌ای، صنعت دامداری در حال نابودی است، پرداخت دیرهنگام وام ودیعه مسکن ، می پردازد.

همچنین هزینه های تورم‌زا، بودجه ۱۴۰۰ در پیچ و خم بهارستان، کارد کرونا به استخوان بازار رسید، رمزگشایی از منابع یارانه جدید، تداوم ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو ، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

صاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۳ آذرماه به شرح زیر است:

پرداخت دیرهنگام وام ودیعه مسکن/ کارد کرونا به استخوان بازار رسید/ تداوم ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو

پرداخت دیرهنگام وام ودیعه مسکن/ کارد کرونا به استخوان بازار رسید/ تداوم ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو

پرداخت دیرهنگام وام ودیعه مسکن/ کارد کرونا به استخوان بازار رسید/ تداوم ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو

پرداخت دیرهنگام وام ودیعه مسکن/ کارد کرونا به استخوان بازار رسید/ تداوم ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو

پرداخت دیرهنگام وام ودیعه مسکن/ کارد کرونا به استخوان بازار رسید/ تداوم ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو

پرداخت دیرهنگام وام ودیعه مسکن/ کارد کرونا به استخوان بازار رسید/ تداوم ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو

پرداخت دیرهنگام وام ودیعه مسکن/ کارد کرونا به استخوان بازار رسید/ تداوم ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو

پرداخت دیرهنگام وام ودیعه مسکن/ کارد کرونا به استخوان بازار رسید/ تداوم ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو

پرداخت دیرهنگام وام ودیعه مسکن/ کارد کرونا به استخوان بازار رسید/ تداوم ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو

پرداخت دیرهنگام وام ودیعه مسکن/ کارد کرونا به استخوان بازار رسید/ تداوم ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو

پرداخت دیرهنگام وام ودیعه مسکن/ کارد کرونا به استخوان بازار رسید/ تداوم ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو

پرداخت دیرهنگام وام ودیعه مسکن/ کارد کرونا به استخوان بازار رسید/ تداوم ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو

 

عناوین اخبار روزنامه دنیای اقتصاد در روز دوشنبه ۳ آذر