«علیرضا سلیمی»، نماینده مردم‌ محلات در مجلس، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی برنا در رابطه با نحوه برگزاری جلسات مجلس در آغاز محدودیت ها و قرنطینه دو هفته ای گفت: جلسات صحن علنی مجلس در روزهای یکشنبه و چهارشنبه و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار می شود. نمایندگان در چند نقطه تقسیم می شوند، عده ای در صحن مجلس حضور دارند، عده ای هم در مجلس مشروطه به صورت مجازی در جلسه حضور می یابند. در صورت نیاز از محیط های پیرامون مجلس هم استفاده می کنیم. نحوه حضور نمایندگان در صحن و ساختمان مشروطه، در روز چهارشنبه جابه‌ جا می شود‌.

او ادامه داد: فاصله بین نمایندگان حدود سه متر است. زمان جلسه علنی ۷ و ۴۵ دقیقه صبح تا ۱۱ و ۳۰ دقیقه  است و پس از برگزاری ۹۰ دقیقه از آغاز مجلس، نمایندگان جهت ضد عفونی صحن را ترک می کنند و مجددا به صحن باز خواهند گشت.  یک شنبه و چهارشنبه جلسات صحن و دوشنبه و سه شنبه جلسات کمیسیون را داریم. جلسات کمیسیون ها با محدودیت و با حضور دو سوم اعضای کمیسیون ها در محل های تعیین شده در مجلس، برگزار می شود.

سلیمی گفت: از نمایندگان خواسته شده تا به حوزه های انتخابیه خود نروند و مراجعات حضوری نداشته باشند. حضور کارمندان مجلس هم به یک‌ سوم کاهش پیدا می کند.

او در پایان افزود:  خبرنگاران به صورت محدود در مجلس حضور پیدا می کنند؛ فقط خبرنگاران خانه ملت و صدا سیما جلسات صحن را پوشش می دهند. همچنین حضور معاونین پارلمانی وزارت خانه ها و دستگاه ها به مجلس ممنوع می شود و فقط معاون پارلمانی رییس جمهور حضور پیدا می کند، البته در صورت ضرورت یک کارشناس از معاونت پارلمانی در روزهای کاری مجلس حضور پیدا می کند.