افق انلاین ،  طبق گزارش خبرگزاری رویترز، گابریل اتال طی سخنانی از اهانت یک نشریه فرانسوی به ساحت پیامبر اکرم (ص) دفاع کرد.

براین اساس، سخنگوی دولت فرانسه مدعی شده است که؛ کشورش در برابر آنچه وی مدعی «تلاش‌های بی‌ثبات سازی و ارعاب» شد؛ کوتاه نخواهد آمد.

وی در ادامه اظهارات عوام فریبانه خود، بدون اشاره به جریحه دار شدن احساسات بیش از یک میلیارد مسلمان در سراسر جهان، گفت: پاریس از اصول و ارزش‌های خود باز نخواهد گشت.

میزان