زمین لرزه ای به بزرگی ۵٫۴ ریشتر مرز استان های همدان و قزوین را به لرزه در آورد. این زمین لرزه در حوالی آوج و در ساعت ۱۵٫۰۴ ظهر امروز رخ داد. این زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد.

برنا