عزیز بابانژاد

وجود روان آبهای و منابع زیر زمینی مناسب در استان لرستان باعث شده کشاورزان زیادی از استانهای همجوار و حتی استانهای مرکزی برای کشت این محصول در این شهرستان زمین از کشاورزان بومی اجاره کنند و به کشت سیب زمینی بپردازند.در حال حاضر شش هزار و ۷۰۰ هکتار سیب زمینی در استان کشت شده که برداشت آن از اوایل شهریور تا آبان ماه انجام میشود. تولید تابستانه سیب زمینی در استان ۳۵ هزار تن و تولید پاییزه ۴۰ هزار تن بوده که در مجموع سالانه تولید سیب زمینی در استان حدود ۲۷۰هزار تن است.