مجری شبکه خبر راهی بیمارستان شد/ عکس

به گزارش افق آنلاین ، شهرام فرهادی با انتشار این عکس نوشت: همه چی از تک سرفه ها شروع میشه …

سردرد و …

با اینکه بشدت شبانگاه ٢٨ مهر سرش شلوغ بود و تعداد بیماران تالشی زیاد ‘ اما مِهرش از یادم کم نشود …

مرز بین کرونا و سرما خوردگی …تست باید داد

الهی تنتون سلامت عزیزانم

شهرام فرهادی