به گزارش افق انلاین ، مالک شریعتی نماینده مجلس در خصوص تعیین وزیر صمت در صفحه توئیتری خود نوشت: دیروز به درخواست وزیر پیشنهادی صمت جلسه‌ای با ایشان داشتم

از دغدغه نمایندگان بر شفافیت و فسادستیزی گفتم و خواستار شفاف شدن این موارد شدم:

۱. میزان ثروت شخصی (مشهور به ۱۰۰۰ میلیاردی) و مسئله اقامت خارج از کشور

۲. پر خرج بودن مدیریت اقتصادی و خروجی عملکردها

۳. علت معین اقتصاد مقاومتی شدن مهدی جهانگیری (متهم به فساد اقتصادی) در زمان استانداری کرمان

ایشان صراحتاً گفت ثروتم را جز به ق ق اعلام نمی‌کنم و پرونده جهانگیری هم بعد از همکاری با من مطرح شد!

تابعیت دوگانه را رد ولی اقامت طولانی خارج را تائید کرد

قانع نشدم؛ لذا رأی اعتماد ندادم