به گزارش افق انلاین ، مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی چهارشنبه ۹ مهرماه به بیان مسائلی همچون مهلت جدید دولت به صادرکنندگان برای بازگشت ارز، بازگشت کوپن تورم زا است، الزامات تعادل‌بخشی به بازار سرمایه، می‌پردازد.

همچنین صف نشینی دلالان برای خرید خودرو، ارائه سبد رایگان به ۲۰ میلیون نفر، معامله ارز بدون درج قیمت ممنوع، جدایی دولتی‌ها از خصوصی‌ها، سقف وام قرض‌‌الحسنه ۳۰ میلیون تومان شد، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

 

بازگشت کوپن تورم زا است/ صف نشینی دلالان برای خرید خودرو/ الزامات تعادل‌بخشی به بازار سرمایه

بازگشت کوپن تورم زا است/ صف نشینی دلالان برای خرید خودرو/ الزامات تعادل‌بخشی به بازار سرمایه

بازگشت کوپن تورم زا است/ صف نشینی دلالان برای خرید خودرو/ الزامات تعادل‌بخشی به بازار سرمایه

بازگشت کوپن تورم زا است/ صف نشینی دلالان برای خرید خودرو/ الزامات تعادل‌بخشی به بازار سرمایه

بازگشت کوپن تورم زا است/ صف نشینی دلالان برای خرید خودرو/ الزامات تعادل‌بخشی به بازار سرمایه

بازگشت کوپن تورم زا است/ صف نشینی دلالان برای خرید خودرو/ الزامات تعادل‌بخشی به بازار سرمایه

بازگشت کوپن تورم زا است/ صف نشینی دلالان برای خرید خودرو/ الزامات تعادل‌بخشی به بازار سرمایه

بازگشت کوپن تورم زا است/ صف نشینی دلالان برای خرید خودرو/ الزامات تعادل‌بخشی به بازار سرمایه

بازگشت کوپن تورم زا است/ صف نشینی دلالان برای خرید خودرو/ الزامات تعادل‌بخشی به بازار سرمایه

بازگشت کوپن تورم زا است/ صف نشینی دلالان برای خرید خودرو/ الزامات تعادل‌بخشی به بازار سرمایه

بازگشت کوپن تورم زا است/ صف نشینی دلالان برای خرید خودرو/ الزامات تعادل‌بخشی به بازار سرمایه

بازگشت کوپن تورم زا است/ صف نشینی دلالان برای خرید خودرو/ الزامات تعادل‌بخشی به بازار سرمایه

عناوین اخبار روزنامه اقتصاد برتر در روز چهارشنبه ۹ مهر

عناوین اخبار روزنامه عصر اقتصاد در روز چهارشنبه ۹ مهر

انتهای پیام/