«وبملت» و «فولاد» در لحظات پایانی امروز بازدهی مثبت برای سهام‌داران خود ثبت کردند/ استقبال حقیقی‌ها از این دو سهم

با وجود اینکه قیمت پایانی معاملات امروز سهام بانک ملت و فولاد مبارکه اصفهان نسبت به دیروز کاهش قیمت داشت، اما این دو سهم در دقایق پایانی معاملات توانستند بازدهی مثبتی را ثبت کنند. استقبال حقیقی‌ها از این دو سهم بیشتر از حقوقی‌ها بود.

 سیده زهرا محمودی؛ «وبملت» و «فولاد» جز نمادهای پربیننده بورسی امروز بودند. سهام بانک ملت با نماد «وبملت»، در دقایق پایانی امروز با قیمت ۵۵٣تومان و دو درصد رشد نسبت به دیروز و سهام فولاد مبارکه نیز با قیمت ١٧٩۶تومان و ٠.١٧درصد رشد در مقایسه با روز گذشته به کار خود پایان داد. لازم به ذکر است قیمت پایانی هر دو نماد نسبت به روز گذشته بازدهی منفی داشته است.

در روز جاری (هشتم مهر ماه)، حدود ٧١هزار معامله برای نماد  «فولاد» انجام شد و در این معاملات ٣۶٩میلیون ورقه سهام فولاد مبارکه اصفهان بین سهامداران جابه جا شد. همچنین حدود ٣۵هزار معامله در نماد «وبملت» صورت گرفت و در طی معاملات انجام شده، ٧۴۵میلیون ورقه سهام بانک ملت دست به دست شد. گفتنی است حجم معاملات امروز هر دو سهم، نسبت به میانگین حجم معاملات در ماه افزایش داشته است.

سهام فولاد مبارکه اصفهان همچنان در صدر ارزش معاملات گروه فلزات اساسی قرار دارد اما سهام بانک ملت در رتبه چهارم ارزش معاملات در گروه خود (بانک‌ها و موسسات اعتباری) است.

در خصوص خرید و فروش سهام بانک ملت، استقبال حقیقی‌ها بیشتر به چشم می‌خورد. حقیقی‌ها ۴۵٣میلیون سهم (۶١درصد) خریدند و ۶۵۶میلیون سهم (٨٨میلیون) فروختند. حقوقی‌ها نیز ٢٩٢میلیون سهم (٣٩درصد) خریدند و ٨٩میلیون سهم (١٢درصد) فروختند.

در معاملات سهام فولاد مبارکه اصفهان نیز مانند معاملات وبملت حقیقی‌ها استقبال بیشتری داشتند. در طرف خرید حقیقی‌ها ٢۴٨میلیون سهم و حقوقی‌ها نیز ١٢١میلیون سهم (٣٣درصد) خریدند. در طرف فروش هم حقیقی‌ها ٣٢۶میلیون سهم (٨٨درصد) و حقوقی‌ها ۴٢میلیون سهم (١٢درصد) فروختند.