سرلشگر «محمد حسین باقری» کیست؟ / نگاهی به سوابق فرمانده جدید - خبرگزاری مهر  | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency

به گزارش افق انلاین ، سرلشکر محمد باقری رییس ستادکلنیروهای مسلح با حضور در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما طی سخنانی اظهار داشت: حقیقت ایناست که همه عزیزانی که در دفاع مقدس به شهادت. سیده. مقرب درگاه الهی هستند و سخت استکه بخواهیم درباره شهید باقری صحبت کنم.

وی افزود: امروز سی و نه سال از عملیات شکست حصر آبادان می گذرد. شهید باقری تلاش می کرد بی نظمی و در هم ریختگی جبهه در اوایلجنگ را به انسجام بکشاند و در مرحله اول که تثبیت حرکت دشمن بود و بعد هم با عملیات های کوچک که به مرور انجام شد ‌و اعتماد یابی درجنگ صورت گرفت و بعد هم عملیات فرمانده کل قوا، عملیات ثامن الائمه طراحی شد و این اولین عملیاتی بود که فرماندهان ارتش و سپاه با همطراحی را انجام می دادند.

سردار باقری تصریح کرد: شهید باقری در طراحی و شناسایی عملیات و هدایت عملیات نقش اساسی داشت. طراحی شده بود که از لوله هاینفت کنار کارون نفت سیاه به رودخانه ریخته شود و در کنار کارون پل های دشمن توسط گلوله های توپ به آتش کشیده شود. در عمل زود تر ازبرنامه ریز آتش سوزی صورت گرفت. شهید باقری دعا می کند و از خدا می خواهد که کمک کند و اینطور می شود که ۱۰۰ متر مانده به قرارگاه مادود حاصل از آتش به سمت دیگری منحرف می شود.

رییس ستادکل نیروهای مسلح اظهار داشت: جنگی بر ملت ایران تحمیل شد. جنگ پدیده شوم و نا مناسبی است. ما با کسی جنگ نداشتیم ونداریم. دفاع مقدس در کنار همه آسیب هایی که به ما زد که نور هم ملت ایران دچار آن هستند. در کنار همه این آسیب های دستاوردهایچشمگیری نسیب ما شد.

وی گفت: در حافظه تاریخی ملت ایران شاهد هستیم در جنگ‌های ایران و روس هر کس به ما حمله کرده بخشی از سرزمین ما را جدا کرده است.در جنگ اول جهانی نیمی از جمعیت ملت ایران از بین رفتند. دفاع مقدس این را کاملا برعکس کرده است. این همه کشور جمع شدند و صدام وحزب بعث به ایران تهاجم کردند اما این ملت و نیروهای مسلحش هشت سال جنگیده است و اجازه نداده است یک وجب از خاک ایران جدا شود.

سرلشکر باقری ادامه داد: دفاع مقدس یک وحدت ملی ایجاد کرد و قطع طلایی و‌نرانیداز تاریخ در این مقطع اتفاق افتاده است. ملت ایران فهمیداگر به خود متکی باشد ولو همه در مقابل او ایستاده باشند می توان موفق باشد. بازدارندگی که دفاع مقدس ایجاد کرده است بی نظیر است.دفاع مقدس نشان داد شروع جنگ شاید با دشمن باشد اما پایان جنگ با او نیست و هزینه زیادی متحمل شده است.

رییس ستادکل نیروهای مسلح تاکید کرد: ما کشوری هستیم که خودمان تصمیم می گیریم راهبرد دفاعی مان چگونه باشد و چگونه بجنگیم. در دنیاتنها چند کشور اینگونه هستند و بقیه مقلد دیگران هستند. در منطقه ما بر اثر دفاع مقدس، اسراییل که روزی می کفت مرز ما از نیل تا فرات استتلاش می کند تا در هیمن سرزمین خود را اثبات کند و اگر لحظه ای حمایت اقتصادی آمریکا از آنها برداشته شود فرو می پاشد. دفاع مقدسمرزهای امنیت ملی را از مرزهای جغرافیایی جلوتر برده که شهید سلیمانی پرچمدار این حرکت بود.

سرلشکر باقری مطرح کرد: صدام قبل از جنگ شکست هایی را از ایران خورده بود و قبل از جنگ حدود ۷۰۰ مرتبه به پاسگاه های ما تجاوز کرد واقدامات تروریستی در. خوزستان حمایت کرد.