October 23,2020 | ۱۳۹۹/۰۸/۰۲
اخبار ویژه

دو خارجی و یک جین ملی‌پوش /پرسپولیس علیه سد میزبان /حمله استقلال به لشکر ازبک‌ها

تصویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی در ۵ مهر ماه ۹۹ در ادامه آمده است.

 تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی پنجم مهر ماه به رشته‌های مختلف ورزشی ، به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.