سازمان بهداشت جهانی هشدار داد در صورتی که اقدام جمعی صورت نگیرد تعداد قربانیان ویروس کرونا در سرتاسر جهان به ۲ میلیون نفر خواهد رسید.

سازمان‌بهداشت‌جهانی: بدون اقدام جمعی قربانیان کرونا به 2 میلیون نفر میرسد

به گزارش افق انلاین ، سازمان بهداشت جهانی روز جمعه هشدار داد در صورتی که اقدام جمعی صورت نگیرد تعداد قربانیان ویروس کرونا در جهان به ۲ میلیون نفر افزایش خواهد یافت.

این سازمان جهانی همچنین برای موافقت چین درباره تحقیق در این کشور برای بررسی منشأ ویروس کرونا ابراز امیدواری کرد.

بر اساس آمار سایت Worldometers، تعداد قربانیان ویروس کرونا در سرتاسر جهان به بیش از ۹۸۹ هزار نفر رسیده و در آستانه رسیدن به ۱ میلیون نفر قرار دارد.

همچنین تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در سرتاسر جهان به بیش از ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رسیده که از این تعداد ۲۴ میلیون نفر بهبودی خود را بدست آورده‌اند.

در حال حاضر آمریکا با حدود ۷ میلیون و دویست هزار مبتلا بیشترین تعداد مبتلایان به ویروس کرونا را در سرتاسر جهان دارد.

قربانیان ویروس کرونا نیز در آمریکا به حدود ۲۰۸ هزار نفر رسیده و همچنان در حال افزایش است.

پس از آمریکا،‌ هند با بیش از ۵ میلیون و هشتصد هزار مبتلا و بیش از ۹۲ هزار و پانصد قربانی در مکان دوم قرار داشته و برزیل نیز با بیش از ۴ میلیون و ششصد هزار نفر مبتلا و بیش از ۱۳۹ هزار قربانی در جایگاه سوم قرار دارد.