به گزارش افق انلاین ، روزنامه‌های ورزشی امروز کشور، به تاریخ یک‌شنبه ۲۳ شهریورماه ۱۳۹۹ منتشر شد.