۱۱۵ برنده دهمین دوره باشگاه مشتریان بانک آینده مشخص شدند | سایت خبری تحلیلی افق
کد خبر:328736
پ

۱۱۵ برنده دهمین دوره باشگاه مشتریان بانک آینده مشخص شدند

با انجام قرعه‌کشی دهمین دوره باشگاه مشتریان بانک آینده، با عنوان «ندیده‌ها و نرفته‌ها»، ۱۱۵ برنده این دوره، مشخص شدند.

با انجام قرعه‌کشی دهمین دوره باشگاه مشتریان بانک آینده، با عنوان «ندیده‌ها و نرفته‌ها»، ۱۱۵ برنده این دوره، مشخص شدند.
در این دوره هم مشتریان بانک آینده با بهره‌گیری از خدمات گوناگون بانکداری الکترونیکی، با توجه به میزان موجودی سپرده‌های قرض‌‌‎الحسنه و هم‌چنین افزایش موجودی حساب‌های کوتاه‌مدت عادی، امتیاز کسب کرده و در قرعه‌کشی «سفرهای تکرارنشدنی» پایان طرح، شرکت داده شدند. شرط شرکت در این قرعه‌کشی، کسب حداقل پنج هزار امتیاز بود.

جوایز این طرح به ارزش دوازده میلیارد ریال در قالب سفرهای تکرارنشدنی، شامل پنج جایزه یک میلیاردریالی، ده جایزه پانصدمیلیون ریالی و یک‌صد کمک‌‌هزینه سفر داخلیِ بیست میلیون‌ ریالی، برای همه اعضای باشگاه مشتریان بانک آینده بود.

آیین قرعه‌کشی با حضور عضو هیأت‌مدیره، جمعی از معاونان، مدیران و رؤسای شعب بانک آینده انجام گرفت و برندگانپنج جایزه ویژه یک میلیاردریالیبه این شرح معرفی شدند:
– ابوالفضل بذرافشان (تهران – شعبه صادقیه)
– نوید دهقانی فیروزآبادی (تهران – شعبه بازار مبل١)
– فاطمه عینه دینی‌پور (کرج – شعبه شهید بهشتی)
– ایمان زیویاری اشتربنائی (بروجرد – شعبه آیهالله کاشانی) و
– سیدمحمدتقی مسعودی (تهران – شعبه سعدی جنوبی)

۱۵ مرداد ۱۳۹۹اسامی برندگان قرعه کشی دهمین دوره باشگاه مشتریان بانک آینده – ندیده‌ها و نرفته‌ها

ردیف شماره مشتری نام مشتری جایزه
۱ ۰۰۰۰****۶۳ ابو الفضل بذر افشان    ۱ میلیارد ریالی
۲ ۰۰۱۷****۶۵ نوید دهقانی    ۱ میلیارد ریالی
۳ ۰۰۳۱****۲۶ فاطمه عینه دینی پور    ۱ میلیارد ریالی
۴ ۰۰۳۹****۳۰ ایمان زیویارى اشتر ینانی    ۱ میلیارد ریالی
۵ ۰۰۴۲****۷۹ سیدمحمدتقی مسعودى    ۱ میلیارد ریالی
۶ ۰۰۰۰****۵۶ بیرامعلی اسگندرزاده میانجی   ۵۰۰ میلیون ریالی
۷ ۰۰۰۰****۱۴ حمیده سلامت   ۵۰۰ میلیون ریالی
۸ ۰۰۰۰****۰۲ سیدعلی صفیه لاجوردى توکلی طهران   ۵۰۰ میلیون ریالی
۹ ۰۰۰۰****۰۷ محبوبه فلاح   ۵۰۰ میلیون ریالی
۱۰ ۰۰۰۱****۰۰ محمدمهدى شبانی   ۵۰۰ میلیون ریالی
۱۱ ۰۰۰۱****۰۲ امیر کویتی   ۵۰۰ میلیون ریالی
۱۲ ۰۰۰۱****۲۳ مسعود مختارى   ۵۰۰ میلیون ریالی
۱۳ ۰۰۰۱****۳۸ امیررضا درى   ۵۰۰ میلیون ریالی
۱۴ ۰۰۰۲****۶۵ حدیقه نوروزى   ۵۰۰ میلیون ریالی
۱۵ ۰۰۰۲****۱۳ رضا سمواتی   ۵۰۰ میلیون ریالی
۱۶ ۰۰۰۲****۰۳ عبدالرضا مجریان گلوگاهی   ۲۰ میلیون ریالی
۱۷ ۰۰۰۴****۱۸ جعفر عرب   ۲۰ میلیون ریالی
۱۸ ۰۰۰۶****۶۰ علی منافلویان   ۲۰ میلیون ریالی
۱۹ ۰۰۰۷****۰۸ امید عراقی   ۲۰ میلیون ریالی
۲۰ ۰۰۰۸****۶۴ علی بلندى   ۲۰ میلیون ریالی
۲۱ ۰۰۰۹****۴۳ مهدى ساده حسین آباد قاینی   ۲۰ میلیون ریالی
۲۲ ۰۰۰۹****۲۴ علیرضا شریفی   ۲۰ میلیون ریالی
۲۳ ۰۰۱۰****۰۳ علی ضمیرى   ۲۰ میلیون ریالی
۲۴ ۰۰۱۲****۱۴ عادل عظیمی   ۲۰ میلیون ریالی
۲۵ ۰۰۱۳****۲۳ عباس آزادبر   ۲۰ میلیون ریالی
۲۶ ۰۰۱۴****۹۹ مرتضی رجائی   ۲۰ میلیون ریالی
۲۷ ۰۰۱۴****۹۸ محمد ترکزاده ماهانی   ۲۰ میلیون ریالی
۲۸ ۰۰۱۵****۵۴ محمدرضا مشهدى زاده   ۲۰ میلیون ریالی
۲۹ ۰۰۱۶****۰۴ عهدیه احمد علی   ۲۰ میلیون ریالی
۳۰ ۰۰۱۷****۴۴ صفوراالسادات سید عباسی   ۲۰ میلیون ریالی
۳۱ ۰۰۱۷****۹۱ محمد سرافراز یزدى   ۲۰ میلیون ریالی
۳۲ ۰۰۱۸****۹۵ خسرو قاسمی کجانی   ۲۰ میلیون ریالی
۳۳ ۰۰۱۹****۴۷ قادر صدقی  متنق   ۲۰ میلیون ریالی
۳۴ ۰۰۱۹****۹۶ حسین ابراهیمی   ۲۰ میلیون ریالی
۳۵ ۰۰۲۰****۱۴ محسن  محسن درویش ورچه زاده  دهقانی   ۲۰ میلیون ریالی
۳۶ ۰۰۲۱****۸۸ محمد اسکوئی نسرین امین الاسلامی اسکوئی   ۲۰ میلیون ریالی
۳۷ ۰۰۲۱****۶۳ فرشته زینالی   ۲۰ میلیون ریالی
۳۸ ۰۰۲۲****۰۱ میلاد غلامی   ۲۰ میلیون ریالی
۳۹ ۰۰۲۲****۷۸ حامد عنقا   ۲۰ میلیون ریالی
۴۰ ۰۰۲۳****۷۸ حمید ساکی   ۲۰ میلیون ریالی
۴۱ ۰۰۲۳****۵۵ مرجان اسدنیا   ۲۰ میلیون ریالی
۴۲ ۰۰۲۴****۹۸ آرمیتا جعفرى   ۲۰ میلیون ریالی
۴۳ ۰۰۲۵****۶۵ محسن اسماعیل زاده   ۲۰ میلیون ریالی
۴۴ ۰۰۲۶****۷۲ مسعود محسنی   ۲۰ میلیون ریالی
۴۵ ۰۰۲۷****۲۷ ویدا عسگرى   ۲۰ میلیون ریالی
۴۶ ۰۰۲۸****۳۶ شایان رستمی   ۲۰ میلیون ریالی
۴۷ ۰۰۲۸****۴۶ الهام مهمان دوست اصفهانی   ۲۰ میلیون ریالی
۴۸ ۰۰۲۹****۷۴ آیریک فولادوند   ۲۰ میلیون ریالی
۴۹ ۰۰۲۹****۱۸ نورالدین قدیمی هل آباد   ۲۰ میلیون ریالی
۵۰ ۰۰۳۰****۵۸ ذکریا محمدى نژادمقدم باغ محله   ۲۰ میلیون ریالی
۵۱ ۰۰۳۰****۰۴ غلامحسین لطفی کاشمر   ۲۰ میلیون ریالی
۵۲ ۰۰۳۱****۴۸ محمد اسمعیلی کوسج   ۲۰ میلیون ریالی
۵۳ ۰۰۳۱****۲۷ فاطمه جعفرى   ۲۰ میلیون ریالی
۵۴ ۰۰۳۲****۹۴ نگار شکاران   ۲۰ میلیون ریالی
۵۵ ۰۰۳۲****۹۷ صغرى اویسی   ۲۰ میلیون ریالی
۵۶ ۰۰۳۲****۷۷ عزیز زنگنه   ۲۰ میلیون ریالی
۵۷ ۰۰۳۳****۶۲ حسین بیطرف   ۲۰ میلیون ریالی
۵۸ ۰۰۳۳****۷۶ نفیسه کلانترى   ۲۰ میلیون ریالی
۵۹ ۰۰۳۴****۰۹ نبی آقامحمدى   ۲۰ میلیون ریالی
۶۰ ۰۰۳۴****۱۸ محمدعلی طالبی   ۲۰ میلیون ریالی
۶۱ ۰۰۳۴****۹۵ لیلا سادات فخر موسوى   ۲۰ میلیون ریالی
۶۲ ۰۰۳۵****۰۳ حسین عجمی کهنکی   ۲۰ میلیون ریالی
۶۳ ۰۰۳۵****۷۹ احسان جسمی   ۲۰ میلیون ریالی
۶۴ ۰۰۳۶****۸۲ محسن شفیعی   ۲۰ میلیون ریالی
۶۵ ۰۰۳۶****۰۳ احسان مختارى هاشم آباد   ۲۰ میلیون ریالی
۶۶ ۰۰۳۷****۱۲ سولماز آزاد آستانه   ۲۰ میلیون ریالی
۶۷ ۰۰۳۷****۹۴ مریم جوانی   ۲۰ میلیون ریالی
۶۸ ۰۰۳۷****۷۶ سعید ناصر یوسف زاده عامرى   ۲۰ میلیون ریالی
۶۹ ۰۰۳۷****۹۳ سجاد قاسمی   ۲۰ میلیون ریالی
۷۰ ۰۰۳۸****۰۹ سمیه قایدى   ۲۰ میلیون ریالی
۷۱ ۰۰۳۸****۵۱ سمیه رفیعی   ۲۰ میلیون ریالی
۷۲ ۰۰۳۸****۹۹ کیمیا  بهرام قره خانی  قره خانی   ۲۰ میلیون ریالی
۷۳ ۰۰۳۸****۴۲ سیدمحمدعلی موسوى ریشهرى   ۲۰ میلیون ریالی
۷۴ ۰۰۳۹****۲۸ اکبر روشنی   ۲۰ میلیون ریالی
۷۵ ۰۰۳۹****۷۹ ایمان سیاوشی   ۲۰ میلیون ریالی
۷۶ ۰۰۳۹****۰۴ عزیزاله ناصحی زنجانی   ۲۰ میلیون ریالی
۷۷ ۰۰۳۹****۳۹ سید حسین موسوى   ۲۰ میلیون ریالی
۷۸ ۰۰۳۹****۳۳ اشرف السادات حسنی شریعت پناهی   ۲۰ میلیون ریالی
۷۹ ۰۰۳۹****۷۷ ادریس نیازیان   ۲۰ میلیون ریالی
۸۰ ۰۰۴۰****۴۹ فاطمه رحیم دخت   ۲۰ میلیون ریالی
۸۱ ۰۰۴۰****۰۴ اعظم بیگ دلی   ۲۰ میلیون ریالی
۸۲ ۰۰۴۰****۶۳ رضا خداشناس   ۲۰ میلیون ریالی
۸۳ ۰۰۴۰****۳۵ نبراس ناصرى   ۲۰ میلیون ریالی
۸۴ ۰۰۴۰****۵۹ علی اسلامی   ۲۰ میلیون ریالی
۸۵ ۰۰۴۰****۳۹ امیر عالمزاده   ۲۰ میلیون ریالی
۸۶ ۰۰۴۰****۲۲ محمدجواد ادب زاده   ۲۰ میلیون ریالی
۸۷ ۰۰۴۱****۵۳ محمدتقی تحریرچی   ۲۰ میلیون ریالی
۸۸ ۰۰۴۱****۴۳ زهرا احمدى اقدم   ۲۰ میلیون ریالی
۸۹ ۰۰۴۱****۴۸ حمیرا دادجو   ۲۰ میلیون ریالی
۹۰ ۰۰۴۱****۳۸ صائبه اکبرزاده کریمی   ۲۰ میلیون ریالی
۹۱ ۰۰۴۱****۶۲ فاطمه سعادت   ۲۰ میلیون ریالی
۹۲ ۰۰۴۱****۷۴ ساناز شهبازى   ۲۰ میلیون ریالی
۹۳ ۰۰۴۲****۳۷ محمدحسن جوان بخت   ۲۰ میلیون ریالی
۹۴ ۰۰۴۲****۸۳ زهره تسلیم مقدم   ۲۰ میلیون ریالی
۹۵ ۰۰۴۲****۳۹ سید حمید حسینی   ۲۰ میلیون ریالی
۹۶ ۰۰۴۲****۷۸ محمد افشار   ۲۰ میلیون ریالی
۹۷ ۰۰۴۲****۴۳ سیدمنصور فاضلی امندانی   ۲۰ میلیون ریالی
۹۸ ۰۰۴۲****۴۷ فاطمه بنائی   ۲۰ میلیون ریالی
۹۹ ۰۰۴۲****۹۰ امیرمحمد فلاح تیمورى   ۲۰ میلیون ریالی
۱۰۰ ۰۰۴۲****۲۴ علیرضاکام دل عباس هادیان جلال بهرامی احسان موسوى محولاتی   ۲۰ میلیون ریالی
۱۰۱ ۰۰۴۳****۹۷ مختار دبستانی   ۲۰ میلیون ریالی
۱۰۲ ۰۰۴۳****۸۱ جواد ناجی خوئی   ۲۰ میلیون ریالی
۱۰۳ ۰۰۴۳****۰۳ مهدى عروجی   ۲۰ میلیون ریالی
۱۰۴ ۰۰۴۳****۸۵ حجت موسی زاده کوه کمر   ۲۰ میلیون ریالی
۱۰۵ ۰۰۴۳****۳۹ لیلا لطفیان   ۲۰ میلیون ریالی
۱۰۶ ۰۰۴۳****۰۹ منصور اللهیارى   ۲۰ میلیون ریالی
۱۰۷ ۰۰۴۳****۳۹ مریم پهلوان نشان   ۲۰ میلیون ریالی
۱۰۸ ۰۰۴۴****۴۷ پویا بافکرمیشامندانی   ۲۰ میلیون ریالی
۱۰۹ ۰۰۴۴****۵۹ شهرزاد ابراهیمی و رضا ابراهیمی   ۲۰ میلیون ریالی
۱۱۰ ۰۰۴۴****۷۷ رشید شالچی طوسی   ۲۰ میلیون ریالی
۱۱۱ ۰۰۴۴****۶۴ سپیده سلطان احمدى   ۲۰ میلیون ریالی
۱۱۲ ۰۰۴۴****۳۰ علی سید عیسی باقرى کودکانی احمدى   ۲۰ میلیون ریالی
۱۱۳ ۰۰۴۴****۳۲ عنایت اله آقازیارتی فراهانی   ۲۰ میلیون ریالی
۱۱۴ ۰۰۴۵****۰۸ بابک قادرى   ۲۰ میلیون ریالی
۱۱۵ ۰۰۰۰****۰۳ حمید آعبداله   ۲۰ میلیون ریالی
کلیدواژه : «بانک آینده»
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید