به گزارش افق آنلاین ، «حسن روحانی» رییس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی گفت: از امروز امکانات بیشتری در خدمت مراکز درمانی قرار می گیرد. در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی برای کسب و کار هایی که در سایه کرونا تحت فشار قرار گرفتند وامی را مد نظر قرار دادیم که به آنها اعلام می شود نرخ این وام ۱۲ درصد و مدت زمان پرداخت آن دوسال است. در باز پرداخت این وام مقداری تنفس داده شده است.

او ادامه داد: مصوبه دیگر مربوط به قرار دادن اعتباری در اختیار خانوار های یارانه بگیر است که بیش از ۲۳ میلیون خانوار هستند. اعتبار یک میلیونی در اختیار اینها قرار میگیرد و در طول ۲۴ ماه این بتدریج از یارانه آنها کم می شود، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومن برای این امر مد نظر قرار دادیم.

روحانی گفت: مقداری وجه به صورت پرداختی به میزان ۵ هزار میلیارد تومان در صندوق بیمه بی کاری قرار دادیم تا به افراد بیکاری  پرداخت  شود. ۱۳ هزار میلیارد تومن برای بحث کرونا مصوب کردیم.

او گفت: کمک های دیگری از طریق نهاد های دیگر مثل سپاه پاسداران ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفین و خیرین اعلام‌می شود معاون اول در این هفته جلسه ای برگزار میکند تا از این نهاد ها دعوت صورت گیرد.