نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۵ لایحه موافقتنامه و استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای تاجیکستان، غنا، گینه بیسائو، بلاروس و چین موافقت کردند.

به گزارش مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه بررسی لایحه های موافقتنامه و استرداد مجرمین بین  دولت جمهوری اسلامی ایران و ۵ کشور را بررسی کردند. بر اساس این گزارش مجلس شورای اسلامی لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گینه بیسائو را  ۱۱۹ رای موافق و ۹ رای ممتنع به تصویب رساند.

نمایندگان مجلس همچنین لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری غنا را با ۱۲۶ رای موافق، ۱ رای مخالف و ۹ رای ممتنع تصویب کردند.

آنها همچنین با ۱۲۶ رای موافق و ۹ رای ممتنع با لایحه موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان موافقت کردند.

مجلس شورای اسلامی در بررسی لایجه موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس این لایحه را با ۱۲۵ رای موافق و ۱۱ رای ممتنع به تصویب رساندند.

در جلسه امروز همچنین لایحه موافقتنامه کمک و همکاری متقابل در مورد موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین با ۱۱۸ رای موافق، یک رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع به تصویب  مجلس رسید.