عضو مرکز تحقیقات باروری و ناباروری استان اصفهان در این ارتباط به خبرنگار فارس در اصفهان گفت: در حال حاضر جنین‌های زیادی در سطح کشور فریز می‌شوند اما پس از چند ماه تا کمتر از ۵ سال حداکثر متولد می‌شوند.

سید اسد الله کلانتری بیان داشت: دلیل اهمیت این دو واقعه به خاطر سن بالای فریز شدن این جنین‌ها بود که اولی پس از ۱۰ سال و دومی با گذشت ۱۱ سال متولد شد.

وی با اشاره به اینکه در اکثر کشورها و همچون ایران محدودیتی نداریم که جنین را حداقل یا حداکثر چند سال فریز کنیم، تصریح کرد: از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ بود که برخی از کشورها اعلام کردند بیش از ۱۰ سال حق فریز کردن جنین‌ را ندارند زیرا که احتمال وجود عوارض برای جنین متولد شده می‌رود.

عضو مرکز تحقیقات باروری و ناباروری استان اصفهان با بیان اینکه هنوز به صورت علمی اثبات نشده است که فریز کردن جنین پس از یک دهه عوارض دارد، افزود: با وجودی اینکه جنینی که پس از ۱۰ سال در اصفهان متولد شد هم‌اکنون دو سال دارد و هیچ‌گونه عارضه‌ای تاکنون مشاهده نشده است.

وی اضافه کرد: به دلیل اینکه جنین‌ها در دمانی منهای ۱۹۶ درجه سانتی‌گراد فریز می‌شوند و در این میزان دما هیچ‌گونه فعالیت بیوشیمیایی و بیولوژیکی ندارد به خاطر همین احتمال وجود عوارض پس از تولد در این نوزادان بسیار کم است.

کلانتری با بیان اینکه فرزند اول این خانواده دختر و فرزند دوم آنها پسر است در صورتی که نخستین جنین فریز شده پس از ۱۰ سال پسر و دومی دختر بود، تاکید کرد: سن بیولوژیکی این جنین، ۱۱ سال است که روز ۱۲ فروردین ماه امسال متولد شد.

وی با اشاره به اینکه نمی‌توان گفت که تولد این جنین یک رکود جهانی است زیرا که در سطح دنیا جنینی فریز شده پس از ۱۴ سال هم متولد شده است، اظهار داشت: تولد این جنین در سطح جهان کم نظیر است.