اعتبار آرم‌های طرح ترافیک ۹۰ تا پایان فروردین تمدید شده و اعتبار آرم‌های جدید هم از فردا آغاز می‌شود.

خبرگزاری فارس: اعتبار آرم‌های طرح ترافیک ۹۰ تا پایان ماه جاری/آرم‌های ۹۱ از فردا اعتبار دارد

به گزارش افق -فارس، افرادی که آرم جدید خود را دریافت کرده‌اند می‌توانند از فردا در محدوده طرح ترافیک تردد کنند.

همچنین ارم‌های سال ۹۰ نیز تا پایان ماه جاری اعتبار دارد.

بیشتر واجدین شرایط آرم‌های طرح ترافیک سال ۹۱ خود را دریافت کرده‌اند.