پایگاه خبری افق به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون لوایح بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (۶) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان – مصوب ۱۳۸۸- آیین نامه اجرایی این ماده را تصویب کردند.

بر این اساس، دستگاههای موضوع ماده (۶) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان – مصوب ۱۳۸۸-موظفند پس از ابلاغ این آیین نامه،‌ اطلاعات مربوط به انجام کار و خدمت را در چارچوب وظایف خود و مطابق این آیین نامه در اختیار مراجعه کنندگان قرار دهند.

اطلاعات مربوط به انجام کار و خدمت عبارتند از: مهم ترین عناوین و اطلاعات انجام کار و ارائه خدمت، فرآیند انجام کار و ارائه خدمت و مدت زمان متعارف انجام یا ارائه آن، هزینه‌های انجام کار و ارائه خدمت، عنوان واحد، محل استقرار و تعیین اوقات مراجعه، نام و نام خانوادگی متصدی انجام کار و ارائه خدمت، روش‌های ممکن برای انجام کار (حضوری، مکاتبه ای، اینترنتی و تلفنی)، اعلام مرجع رسیدگی به انتقادات،‌ پیشنهادات، شکایات مراجعه کنندگان و معرفی وب سایت (وبگاه) اینترنتی به منظور اعلام نحوه انجام کار و ارائه خدمت، شرایط و مدارک مورد عمل و فرم های (برگه‌های) مورد نیاز برای انجام کار و ارائه خدمت در چارچوب قوانین و مقررات، منشور حقوق مراجعه کنندگان و اختصاص فضای مناسب برای مراجعه کنندگان و امکانات و تسهیلات لازم برای آسایش و استقرار آنان در حد متعارف.

همچنین، اطلاعات مذکوردر ماده (۱) باید از طرق: تابلوی راهنما در مبادی ورودی و در معرض دید، پایگاه الکترونیکی برای اطلاع‌رسانی در خصوص کار و خدمت قابل ارایه، خط تلفن گویا برای راهنمایی،‌ کتابچه یا دستورالعمل راهنما و پیشخوان اطلاع‌رسانی در مبادی ورودی به اطلاع تمام مراجعه کنندگان برسد.

بر اساس این مصوبه، دستگاههای مشمول این آیین نامه موظفند برای راه اندازی و استقرار پست صوتی و صندوق اعتراضات به منظور ارایه شکایات، ‌پیشنهادات، انتقادات و اخذ مشاوره و راهنمایی از مراجعه کنندگان به گونه ای که قابلیت دسترسی برای آنان را داشته باشد، با رعایت مقررات مربوط اقدام کنند.

مسئولیت پاسخ گویی و رسیدگی به شکایات، انتقادات، ‌پیشنهادات مراجعه کنندگان بر عهده دستگاههای اجرایی مربوط است و دستگاه موظف است ظرف ده روز پاسخ لازم را به شاکی و یا انجمن یاد شده، ارائه کند.

براین اساس، در صورتی که مراجعه کنندگان از نحوه عملکرد دستگاه مشمول این آیین نامه و پاسخگویی آنها شکایت یا اعتراضی داشته باشند،‌ می‌توانند مراتب را از طریق واحدهای ذی ربط بازرسی و نظارت مستقر در استانداری‌ها (در سطح استان) و فرمانداری (در سطح شهرستان) و در ارتباط با دستگاههای ستادی و ملی، واحدهای بازرسی و نظارت مستقر در این دستگاهها،‌ مطابق قوانین و مقررات جاری، تا حصول نتیجه پیگیری کنند.

براساس این مصوبه، دولت استانداری‌ها را موظف کرده است؛ با همکاری انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان موضوع فصل سوم قانون یاد شده پس از دریافت و تجمیع اطلاعات در سطح استان،‌ در دی ماه هر سال گزارشی از عملکرد دستگاههای اجرایی در خصوص میزان رضایت و یا عدم رضایت از نحوه اطلاع‌ رسانی در بدو ورود مراجعه کنندگان را تهیه کنند. به دستگاههایی که بیشترین میزان موفقیت در ارزیابی را کسب کنند، در اسفندماه همان سال تقدیرنامه اطلاع‌رسانی شایسته به مراجعه کنندگان توسط استاندار اعطا خواهد شد.

همچنین، وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت در اسفند ماه هر سال ضمن دریافت گزارش استانداریها و دستگاههای ستادی و ملی،‌ گزارشی از روند و چگونگی پیشرفت کار این آیین نامه را در اختیار معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور قرار دهد.

بر این اساس، در راستای تحقق اهداف این آیین نامه، وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، برای اطلاع‌رسانی و فراگیری مفاد این آیین نامه با رعایت قوانین و مقررات اقدام کنند.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی برای اجرا ابلاغ شده است.