افق نیوز :
جنیفر لوپز و مارک آنتونی
بازیگران معروف جهان که پنهانی ازدواج کردند + عکس
بیانسه و جی
بازیگران معروف جهان که پنهانی ازدواج کردند + عکس
جسیکا آلبا  و کش ورن
بازیگران معروف جهان که پنهانی ازدواج کردند + عکس
بریتنی اسپیرز و کوین فدروین

بازیگران معروف جهان که پنهانی ازدواج کردند + عکس
اشلی سیمسن و پته ونتز
بازیگران معروف جهان که پنهانی ازدواج کردند + عکس
مگان فاکس و برایان استین
بازیگران معروف جهان که پنهانی ازدواج کردند + عکس
میراندا کر و ارناندو بلوم
بازیگران معروف جهان که پنهانی ازدواج کردند + عکس
رایان رینلدز و اسکارلت جانسن
بازیگران معروف جهان که پنهانی ازدواج کردند + عکس