280-4.jpg

یک تیم پزشکی در فرانسه در صدد ساخت یک پروتز کامل قلب است که مدت ماندگاری آن دو سال بیشتر از پروتزهای موجود است.

به گزارش سرویس علمی ایسنا، نمونه اولیه این قلب مصنوعی اکنون در بیمارستان ژرژ پمپیدوی پاریس ساخته شده و دو سال دیگر آماده پیوند به بیماران قلبی است.

وزن این قلب مصنوعی ۹۰۰ گرم و مدت ماندگاری آن در بدن پنج سال است.

مدت ماندگاری قلب مصنوعی در بدن انسان تا کنون حداکثر سه سال بوده است.

پروفسور آلن کارپنتر، سرپرست این تیم می گوید: تلاش من این بود که همه اجزای این قلب مصنوعی به صورت یک پروتز واحد در بدن بیمار کار گذاشته شود. به مهندسی پزشکی پیشرفته ای احتیاج داشتیم که همه چیز را تا حد ممکن در اندازه کوچک طراحی کند تا همه اجزا بتواند در پروتز جا بگیرد.

چالش اصلی در ساختن قلب مصنوعی، انطباق پروتز با حرکات طبیعی بدن است. در این قلب مصنوعی حسگرهایی وجود دارد که حرکات بدن را ردیابی و شناسایی کرده و به پروتز انتقال می‌دهد.

ساخت این قلب مصنوعی امید بزرگی برای ۱۰۰ هزار نفر در سراسر دنیا است که در انتظار دریافت و عمل پیوند قلب هستند.