بر اساس گزارش روزنامه‌ مصری الیوم السابع، کا‌ترین اشتون با بیان این ادعا که اعمال تحریم‌ها علیه تهران کار درستی بوده است، گفت: ما همواره به شیوه جمع بین اعمال فشار از طریق تحریم‌ها و دعوت ایران به انجام گفت‌وگوهای مستقیم پایبندیم و هدف ما نیز قانع کردن ایران به دست کشیدن از تصمیم دستیابی به سلاح هسته‌یی است.

ایسنا -این اظهارات در حالی است که مقامات کشورمان همواره بر صلح‌آمیز و غیر نظامی بودن برنامه‌های هسته‌یی تاکید داشته‌اند.