استاد علوم سیاسی دانشگاه بغداد با اشاره به اظهارات اخیر مسعود بارزانی رییس منطقه کردستان عراق در خصوص همه پرسی درباره وضعیت این منطقه، تجزیه عراق را توطئه‌ای آمریکایی و صهیونیستی با هدف اجرای طرح خاورمیانه بزرگ دانست.

“حازم الشمری” روز جمعه در گفت و گو با شبکه خبری العالم اظهار داشت : اظهارات بارزانی بیانگر تلاش او برای سوء استفاده از مشکلات و بحران های کنونی عراق است.

الشمری افزود: بارزانی به دنبال محقق ساختن برخی از مطالبات کردها نظیر نفت، گاز، بودجه و موضوع نیروهای پیشمرگه و رسیدگی به ماده ۱۴۰ درباره مناطق مورد اختلاف است؛ این درحالی است که نوع ارتباط مرکز با منطقه کردستان از نظر تعامل سیاسی هنوز واضح و روشن نیست.

الشمری خاطر نشان کرد : بارزانی می داند که این مسائل در این زمان بندی خاص تاثیرگذار هستند، و به همین سبب درصدد است از این مسائل برای سوء استفاده سیاسی و تحت فشار قرار دادن دولت استفاده کند.

وی همچنین با اشاره به وجود اختلاف میان برخی مسئولان منطقه کردستان و موضع گیری رسمی درباره تقسیم بندی های عراق، افزود: تقسیم عراق ، طرحی است که مدنظر دولت آمریکاست؛ و هدف از آن اجرای طرح صهیونیستی – آمریکایی  برای ایجاد خاورمیانه بزرگ است.

استاد علوم سیاسی دانشگاه بغداد به موضع گیری ترکیه در برابر شکل گیری دولت مستقل کردی در حوالی مرزهای جنوبی این کشور اشاره کرد و گفت: در آن منطقه بیش از ۱۸ میلیون کرد ترکیه ای زندگی می کنند و این موضوع برای ترکیه بسیار خطرناک است.

وی افزود : رهبران کردستانی بیم آن دارند که یک دولت مرکزی قدرتمند در عراق شکل گیرد، به همین سبب شبانه روز برای تضعیف دولت مرکزی تلاش می کنند، و در این راه از باقیمانده‌های رژیم بعث نیز کمک می گیرند.

” حازم الشمری ” گفت : وزارتخانه های امنیتی به سبب عدم توافق میان فراکسیون ها بر سر وزیری که باید متصدی این وزارتخانه ها باشد ، هنوز بدون وزیر باقی مانده اند؛ به همین سبب طبق قانون نخست وزیر به صورت موقت عهده دار این وزارتخانه ها است. مسئولان کرد سعی دارند از این موضوع سوء استفاده کرده و در کشور بحران سازی کنند.