او درباره نقش عمان در برجام نیز افزود: نتیجه مذاکرات برجام به دلیل پادرمیانی پادشاهی عمان بین ایران و کشورهای اروپایی و آمریکا شکل گرفت. همچنین پادشاهی عمان نقش تعدیل‌کننده‌ای در سیاست خارجه شورای همکاری خلیج فارس به ویژه در رابطه با ایران ایفا کرد. بارها عربستان سعودی سعی داشت رابطه ایران و  کشورهای حوزه خلیج فارس را به شدت تخریب کند اما پادشاهی عمان از این تخریب، جلوگیری کرد. لذا مرگ این پادشاه ۷۹ ساله ممکن است یک خلاء سیاسی موقتی در پادشاهی عمان ایفا کند اما پسرعموی ایشان بن طارق آل سعید که در طول ۳ دهه گذشته همواره در کنار پسرعموی خود الفبای سیاسی را مخصوصا در رابطه با ایران به  خوبی یاد گرفته و همان سیاستی که پادشاهی  عمان دنبال می‌کرده، اکنون سلطان هیثم هم دنبال خواهد کرد.

هانی‌زاده ادامه داد: روابط ایران و پادشاهی عمان روابط کاملا شفاف و مبتنی بر منافع مشترک است. سفرهای پادشاه عمان به تهران در طول چهار دهه گذشته، سفرهای دوره‌‌ای وزرای خارجه ایران و عمان به پایتخت‌های دو کشور نشان می‌دهد رابطه ایران و عمان رابطه کاملا مستحکمی است و به نظر نمی‌رسد به زودی شاهد کاهش روابط بین ایران و عمان باشیم اما عربستان از این فضا سعی می‌کند استفاده کند و پادشاه جدید عمان را ترغیب و تشویق کند که رابطه‌اش را با ایران کاهش دهد. اما از آنجایی که پادشاهی عمان به صورت شورایی و مشورتی اداره می‌شود دارای یک مجلس شوراست که سیاست‌گذاری‌ها را بر عهده دارد و به نظر نمی‌رسد عربستان و یا آمریکا موفق شوند از سطح روابط ایران و پادشاهی عمان بکاهند. به نظر می‌رسد پادشاه جوان و جدید عمان که به هر حال از پختگی لازم برخوردار است، در آینده روابط خودش را با ایران حفظ خواهد کرد اگرچه فشارها هم از آمریکا و عربستان روی پادشاه جدید عمان، ادامه خواهد یافت.