افق نیوز – بر اساس قانون، ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین ماه یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریور، به حالت سابق برگردانده می‌شود.ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ سه‌شنبه اول فروردین سال ۱۳۹۱ یک ساعت به جلو کشیده می‌شود.