افق نیوز – تانیا بامباچی در رقابتهای دختر شایسته ایتالیا به رتبه نخست دست یافت و عنوان دختر شایسته ایتالیادر سال ۲۰۱۲ را از آن خود کرد.

تانیا بامباچی ۲۱ ساله و دارای قدی معادل ۱٫۸۰ متر است. وی در رقابت های سال قبل دختر شایسته ایتالیا جزء فینالیستهای این رقابت ها بود.

دختر شایسته ایتالیادر سال 2012+عکس

دختر شایسته ایتالیادر سال 2012+عکس