رئیس جمهوری تا ۴۸ ساعت آینده نظر نهایی خود را درباره اختصاص و یا عدم اختصاص سهمیه بنزین نوروزی به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور اعلام می کند.

بر این اساس در صورت موافقت رئیس جمهور ۵۰ لیتر سهمیه بنزین نوروز ۱۳۹۱ با قیمت نیمه یارانه‌ای ۴۰۰ تومان به کارت هوشمند سوخت خودروها واریز خواهد شد.
محمد رویانیان هفته گذشته در در جمع خبرنگاران با رد منتفی بودن اختصاص سهمیه بنزین نوروزی به خودروها، تاکید کرده بود: نگاه مسئولان و اعضای مختلف کابینه دولت به اختصاص سهمیه بنزین نوروزی متفاوت است.
رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با اعلام اینکه برخی از اعضای دولت موافق و برخی مخالف اختصاص سهمیه بنزین نوروزی هستند، تصریح کرده بود: در حال حاضر تصمیم گیری نهایی درباره اختصاص سهمیه بنزین نوروزی گرفته نشده است.
برای نخستین ماه سال جدید بنزین سهمیه ای خودروهای شخصی ۶۰ لیتر و با نرخ نیمه یارانه ای ۴۰۰ تومان تعیین شده است. همچنین در فروردین ماه سالجاری، برای موتورسیکلتها ۲۵ لیتر سهمیه بنزین نیمه یارانه‌ای و برای خودروهای شخصی ۵۰۰ لیتر سهمیه بنزین آزاد (۷۰۰ تومانی) پیش بینی شده است.

در همین حال سهمیه بنزین آزاد خودروهای شخصی در صورت اتمام سهمیه بنزین نیمه یارانه ای ۴۰۰ تومانی خودروها از طریق کارت هوشمند سوخت خودرو قابل برداشت است ضمن آنکه برای فروردین ماه سال ۹۱ هم هیچگونه محدودیت زمانی برای استفاده از سهمیه بنزین ۱۰۰ تومانی ذخیره شده در کارتها تعیین نشده است.

در حال حاضر بنزین ۱۰۰ تومانی ذخیره سازی شده در کارتهای هوشمند سوخت خودروهای شخصی به حدود ۱۰۰ میلیون لیتر کاهش یافته و از این رو شمارش معکوس برای به پایان رسیدن ذخیره بنزین ۱۰۰ تومانی کارتها و عرضه بنزین ۲ نرخی آغاز شده است.

از ابتدای سالجاری تاکنون به طور متوسط روزانه نزدیک به ۶۰ میلیون لیتر بنزین در سطح کشور مصرف شده است که استفاده از این فرآورده استراتژیک نفتی نسبت در مدت مشابه سال گذشته با حدود پنج درصد کاهش مواجه شده است.

به گزارش مهر، پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، بنزین معمولی یارانه ای ۴۰۰ تومان، بنزین معمولی آزاد ۷۰۰ تومان، بنزین سوپر نیمه یارانه ای ۵۰۰ تومان و بنزین سوپر آزاد ۸۰۰ تومان در سطح جایگاههای کشور عرضه شده است.