پیش از برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال، برخی رسانه ها از معرفی یک حامی مالی میلیاردی در صورت ادامه حضور علی کفاشیان به عنوان رئیس می گفتند. البته، در آن دوران، صحبت چندانی درباره چند و چون ماجرا صورت نگرفت و در حد کلیات باقی ماند.
اکنون که انتخابات برگزار شده، کفاشیان وارد مذاکره شده تا این اسپانسر را به صورت رسمی معرفی کند. این گزینه که یک بانک خصوصی است و قرار بوده پولی میلیاردی از طریق آن وارد این رشته شود، در هفته گذشته مذاکراتی با این مدیر داشت که در نهایت، به بن بست رسید و این همکاری، تا اطلاع ثانوی منتفی شد.
براساس اخبار دریافتی، مدیران این بانک خصوصی که به تازگی فعالیت خود را گسترده کرده و در حال افزایش حجم تبلیغی و کاری خود هستند، غیر قانونی بودن وضعیت فعلی فدراسیون فوتبال و ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع آن را دلیل عدم انعقاد قرارداد عنوان کرده اند. در حقیقت، آنها ابهام در وضعیت فعلی فدراسیون را موجب دانسته اند تا در این فضای همکاری وارد نشوند.
مشرق -تا کنون، علی کفاشیان با وجود تذکرات و اعلام سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ممنوعیت اشتغال در فدراسیون، تن به قانون نداده است. براساس قانون، حضور وی در فدراسیون به دلیل بازنشسته بودن، تخلف به شمار رفته و می بایستی از این سمت کناره گیری کند. در غیر اینصورت، تمام اقدامات و تغییرات در فدراسیون، دارای وصف مجرمانه و قابل پیگرد از سوی نهاد قضایی است.