مجری شبکه اندیشه برهنه شدن گلشیفته فراهانی را بدون توجه به نیت او کاری درست تلقی کرد.

جام – وی گفت : « یک کارگردان فرانسوی با استفاده از شعر یک شاعر فرانسوی و تکه های فیلم از افرادی که قرار بود در یک مراسم جایزه بگیرند ، یک فیلم ۹۳ ثانیه ای ساخته که در این فیلم افراد مورد نظر لباس های خود از جمله کت ، پیراهن و …..  را از بدن درآورده و گلشیفته فراهانی هم فقط ۳ ثانیه این حرکت را انجام داده است.
مجری این شبکه درادامه، برخورد رسانه های جمهوری اسلامی ایران با این حرکت بی شرمانه را جار و جنجال بیش از حد نامید و آن را در راستای سیاست های نظام ایران ارزیابی کرد .