معاونت اجرایی رییس جمهور بر اساس دستور احمدی نژاد اعطای هدیه خبرنگاران را از روز شنبه ۲۷ اسفند آغاز خواهد کرد.

پس از کش و قوس‌های فراوان برای اهدای هدیه “روز خبرنگار” رئیس جمهور به اصحاب رسانه که از ۱۸ مردادماه آغاز شده بود، بالاخره پس از گذشت ۷ ماه به مراحل پایانی خود رسید.

بر اساس این گزارش، معاونت اجرایی رییس جمهور طبق دستور احمدی نژاد اعطای هدیه خبرنگاران را از روز شنبه ۲۷ اسفند آغاز خواهد کرد.

فارس -خبرنگاران می‌توانند با همراه داشتن اصل و کپی کارت ملی، کارت خبرنگاری و شناسنامه برای دریافت هدیه خود به نهاد ریاست جمهوری مراجعه کنند.

معاونت اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری برعهده بقایی است.