عضو شورای عالی کار با اعلام جزئیات کامل تغییر سطوح مزدی کارگران در سال آینده گفت: دستمزد روزانه به میزان ۱۲۹ هزار و ۹۰۰ ریال تعیین گردید.

خبرگزاری فارس: جزئیات کامل تغییر سطوح مزدی کارگران در سال 91/دستمزد روزانه 129900 ریال

سید محمد یاراحمدیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس “توانا” اظهار داشت: در آخرین جلسه شورای عالی اشتغال نرخ پایه سنواتی روزانه ۲۵۰ تومان، پایه سطوح مزدی ۷ درصد به اضافه ۱۲۰۹۳ تومان، حق اولاد یک نفر ۳۸۹۷۰۰ ریال تعیین گردید.

وی افزود: حق اولاد ۲ نفر ۷۷۹۴۰۰ ریال و دستمزد روزانه نیز ۱۲۹ هزار و ۹۰۰ ریال مشخص شد.