بازتاب امروز: تغییرات گسترده بدنه مدیریتی دانشگاه آزاد که از بدو ورود فرهاد دانشجو آغاز شده، همچنان ادامه دارد و البته تاثیر این شوک مدیریتی اکنون حتی در سررسیدهای سال جدید این دانشگاه نیز رسیده است!

طی یک ماه اخیر از تغییر معاون اداری مالی، آموزشی، پژوهشی، مدیرکل پیگیری، حراست، حوزه ریاست، تشکل های سیاسی و روابط عمومی گرفته تا ریاست خسرو دانشجو بر واحد علوم تحقیقات همگی حاکی از این نکته دارد که برخی جابجایی ها از قبل برنامه ریزی شده بود و تنها نیاز به یک امضا داشته است تا به اقدامات صورت گرفته مشروعیت داده شود و این مشروعیت هم نه از سوی هاشمی رفسنجانی به عنوان رییس هیات موسس و هیات امنا و نه محمود احمدی نژاد به عنوان رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی، بلکه از طریق کامران دانشجو به دیگر برادر خود بخشیده می شود.

اما نکته جالب این است که سررسیدهای منتشر شده دانشگاه آزاد اسلامی برای سال جدید هم از سرعت تغییرات گسترده در امان نمانده و این تغییر ناگهانی و ضربتی را در خود احساس می کند.

هر ساله مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی به مناسبت سال نو سررسیدهای سال جدید را چاپ می کند و هم در اختیار کارمندان این مجموعه قرار می دهد و هم به عنوان هدیه به مدیران،چهره ها و دستگاه های مختلف اهدا می کند.

در صفحه ابتدایی سررسید دانشگاه پیامهایی از امام خمینی (ره)، رهبر انقلاب و آیت الله هاشمی رفسنجانی در مورد دانشگاه آزاد اسلامی به چشم می خورد و در صفحه دوم پیام نوروزی جاسبی مشاهده می شد ، اما به دستور مسوولان جدید دانشگاه صفحه پیام نوروزی جاسبی پاره و جدا شده است و این اقدام به گونه ای انجام شده که قسمتی از گزارش فعالیتهای سی ساله دانشگاه آزاد اسلامی در ابعاد مختلف خصوصا علمی،آموزشی و فرهنگی جدا شده است و نیمی از مطالب همچنان باقی مانده است.

اکنون از یک سو باید از عبدالله جاسبی، رئیس ۳۰ ساله دانشگاه  آزاد پرسید، در حالی که بحث جابجایی وی دست کم از اواسط سال مطرح بود، چه نیازی بوده تا ایشان در سررسیدهای دانشگاه ازاد، همگان را از پیام نوروزی سال ۹۱ خود نیز مستفیض نمایند؟ (هرچند برخی معتقدند پیام ایشان در سالهای گذشته نیز چندان ضرورتی نداشت.)

از سوی  دیگر به هر صورت بودن پیام نوروزی رییس سابق دانشگاه آزاد اسلامی آن هم در سررسید سال جدید نکته حساس و اساسی نبود که مسوولان جدید برگه مربوط به آن را پاره کنند.

در این میان این مردمند که مسابقه مسوولان برای انجام تکلیف و ناشی از شیفتگی خدمت را ملموستر از گذشته مشاهده می کنند!