مدیر کل سازمانهای مردم نهاد وزارت کشور: مجوزهای جدید محدود به زمان نیستند

مدیرکل سازمان‌های مردم نهاد وزارت کشور گفت: سازمان‌های مردم نهاد تنها شش ماه پس از تصویب قانون ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمان‌های مردم نهاد مهلت تمدید مجوز از وزارت کشور را دارا هستند.

داوود امینیبا بیان اینکه سازماندهی سازمان‌های مردم نهاد پیش از این مصوبه هیئت دولت بوده‌ است، اظهار کرد: در حال حاضر مبنای نظارت بر فعالیت این سازمان‌ها مصوبه دولت است.

وی در ادامه با اشاره به طرح ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمان‌های مردم نهاد افزود: کلیات این طرح در ۲۵ اسفندماه سال ۸۹ به تصویب مجلس رسید و جزئیات آن نیز جزو نخستین دستورهای سال جاری بود که تا ماده ۲۶ آن در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و موارد دیگر آن برای تصویب به کمیسیون اجتماعی و فرهنگی مجلس رفت.

وی افزود: تمام مواد طرح در کمیسیون اجتماعی بررسی و تصویب شده‌اند و طرح با شروع کار مجلس شورای اسلامی پس از پایان تعطیلات در صحن علنی مجلس به تصویب می‌رسد.

مدیرکل سازمان‌های مردم نهاد وزارت کشور در ادامه عنوان کرد: در این طرح جایگاه واقعی سازمان‌های مردم نهاد به خوبی مشخص شده است و مطالبات مردم از دولت و تکالیف این سازمان‌ها در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به قانون پنجساله پنجم توسعه که جایگاه مناسبی را برای این سازمان‌ها پیش بینی کرده است، لحاظ شده تا سازمانهای مردم نهاد بتوانند در عرصه‌های اجتماعی حضور موثری داشته باشند.

وی افزود: طبق این طرح مرجع صدور، سیاست گذاری و نظارت بر سازمانهای مردم نهاد وزارت کشور است و این امر موجب یکپارچگی در کشور است.

امینی در ادامه با بیان اینکه مجوز نزدیک به ۴ هزار سازمان مردم نهاد توسط وزارت کشور صادر شده است گفت: این سازمان‌ها در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی فعالیت می‌کنند.

ایسنا -مدیرکل سازمان‌های مردم نهاد وزارت کشور در ادامه عنوان کرد: آن دسته از سازمان‌های مردم نهادی که فعالیتشان در حوزه وظیفه ذاتی سایر دستگاه‌ها مانند سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد باید از دستگاه‌های مربوطه هم مجوز بگیرند.