آمریکایی ها و صهیونیست ها از گسترش انقلاب عربی به کشورهای عربستان، قطر و امارات بسیار در هراسند.

 منابع خبری از نشست امنیتی سران عرب با حضور دو هیئت آمریکایی و صهیونیستی برای مقابله احتمالی با گسترش انقلاب مردمی در عربستان، قطر و امارات خبر می دهند.
سناریوی جدید آمریکا برای مقابله با بیداری اسلامی در عربستان

به گزارش اسلام تایمز به نقل از المنار، منابع خبری از نشست امنیتی خطرناکی با حضور سران کشورهای حاشیه خلیج فارس و دو هیئت از آمریکا و رژیم صهیونیستی در یک پایگاه نظامی آمریکایی در خاک قطر خبر دادند.

منابع آگاه در خصوص این نشست امنیتی که هر دو ماه برگزار می شود، اعلام کردند که در این نشست اوضاع و تحولات خاورمیانه مورد بررسی قرار می گیرد.

همچنین در این نشست گزارش های اطلاعاتی و جاسوسی را که دستگاه های امنیتی کشورهای حاشیه خلیج فارس از وضعیت خاورمیانه ارائه می دهند، مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد.

از دیگر موضوعات مهمی که در نشست مذکور بر آن تاکید می شود: بررسی وقوع انقلاب در کشورهای قطر، امارات و عربستان و ترسیم آینده این کشورها در صورت شکست دسیسه ضد سوری است.

منابع مذکور خاطر نشان کردند که یکی از ویژگی های این دیدارها حضور یک مقام بلند پایه صهیونیستی بوده است.

سناریوهای مطرح در این نشست اطلاعاتی و جاسوسی کشورهای حاشیه خلیج فارس، آمریکا را به وضع سناریو و دسیسه ای جدید برای حمله با هرگونه تظاهرات های گسترده علیه رژیم های دیکتاتور عربی سوق داده است.

به گفته این منابع آمریکا از این جهت در صدد کمک به سران برخی از کشورهای عربی در صورت وقوع انقلاب مردمی علیه آنان است که از احتمال اینکه صادرات نفتی این کشورها، تحت تاثیر قرار بگیرد، بسیار نگران است و در نتیجه آن اقتصاد جهان و به ویژه آمریکا به شدت تاثیر منفی می پذیرد.