طی مراسمی علی سعد الدین به عنوان مدیرکل جدید گمرکات استان کرمانشاه منصوب و از خدمات محسن مصطفایی تقدیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد شیری در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه گفت: قوانین گمرکی نسبت به ۴۰ سال پیش بسیار تغییر پیدا کرده است و این تغییر معلول سیال بودن قوانین صادراتی و اقتصادی است.

معاون طرح و برنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران با اشاره به ایجاد پنجره واحد در گمرکات ایران، افزود: با ایجاد پنجره واحد در گمرکات می توان شاهد تسهیل در امور کمرگی باشیم، زیرا این طرح در برخی از استانهای کشور به خوبی جواب داده است.

شیری تاکید کرد: کمرگات در سطح کشور از پراکندگی و تنوع بسیار بالایی برخوردار است، لذا نمی توان با یک سیستم واحد آن را اداره کرد، لذا قصد داریم که در ۳ ساله اول برنامه پنجم توسعه، بیش از ۳۰ درصد از کمرگات کنونی را کاهش دهیم.

معاون طرح و برنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: یکی دیگر از برنامه های در طرح اداره گمرکات این است که بسیاری از امور این اداره را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

شیری افزود: باید بر طبق برنامه های جهانی، ما نیز به سوی “گمرک نوین” حرکت کنیم، زیرا در این روش مدیریت از یک طرف قانون های گمرکی اصلاح می شود و هم مدیریت گمرکی بهتر و دقیقتر خواهد بود.

معاون طرح و برنامه گمرک کشور گفت: بزودی از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، اسامی مشتریان خوشنام منتشر و تسهیلاتی برای این افراد در نظر گرفته خواهد شد .

براساس این گزارش، در پایان این مراسم، علی سعد الدین به عنوان مدیرکل جدید گمرکات استان کرمانشاه معرفی و از خدمات محسن مصطفایی تقدیر شد.