به گزارش افق انلاین ، «محمد جواد شریعتی»، مدیر اداره تبلیغات و روابط عمومی  مرکز دیپلماسی، که به مدت چهار سال عضو شورای برون مرزی و نماینده وزارت خارجه در وزارت ورزش و جوانان بود با حکم ظریف به عنوان سفیر ایران در جمهوری دموکراتیک کنگو انتخاب شد.

امروز در مراسمی در معاونت با حضور احمدی و فرامرزیان معاونان وزارت ورزش و جوانان از خدمات چند ساله محمد جواد شریعتی قدردانی شد.