با موافقت دولت، کارکنان زن دارای فرزند شاغل در دستگاه های اجرایی می توانند، ساعت کاری خود را در روزهای پنجشنبه از طریق دورکاری جبران کنند.

به گزارش فارس، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تصویب کرد؛ کارکنان زن شاغل در دستگاه های اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای فرزند زیر هفت سال و یا فرزند دانش آموز دوره ابتدایی هستند، ساعات کاری خود در روزهای پنجشنبه را می توانند در سایر روزهای هفته با رعایت سقف مقرر در ماده(۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و یا از طریق دورکاری جبران کنند.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.