متهمان پرونده فساد بانکی اخیر دقایقی قبل در دادگاه حاضر شدند.

به گزارش فارس، دقایقی قبل ۳۲ متهم پرونده فساد مالی اخیر به همراه مأموران وارد سالن دادگاه و محل محاکمه شدند.قاضی ناصر سراج ریاست دادگاه را به عهده دارد.

همچنین بیش از ۱۰ جلد پرونده متهمان به همراه تعدادی کتاب قانون مجازات به دادگاه منتقل شده است.