یک عضو هیات امنای انجمن حمایت از بیماران کلیوی گفت: در حالی که هنوز مشکل پولی شدن داروی سلسپت حل نشده است داروی راپامیون در بازار دارویی کشور کمیاب شده است این در حالیست که اگر بیمار سه روز این دارو را مصرف نکند با خطر پس زده شدن کلیه پیوندی مواجه می‌شود.

سعید موسوی در گفت و گو با خبرنگار بهداشت و درمان ایسنا، افزود: در مذاکراتی که با دکتر شانه ساز- معاون داروی سازمان غذا و دارو- داشتیم، قرار شد که بر عملکرد شرکت توزیع کننده داروی راپامیون نظارت شود.

این بیمار پیوند کلیه در ادامه گفت: هر سه چهار ماه یکبار راپامیون کمیاب می‌شود این در حالیست که کمبود این دارو بیمار پیوندی را با خطر مواجه می‌کند. در حال حاضر نیز دو بیمار پیوندی در خطر پس زده شدن پیوند کلیه قرار دارند.

وی در ادامه گفت: معاون سازمان غذا و دارد قول داده بود که تا اسفند ماه مشکل توزیع راپامیون حل شود و بر موجودی شرکت توزیع کننده این دارو نظارت شود اما این مهم محقق نشده است.

موسوی با اشاره به داروی سلسپت گفت: طبق پروتکل وزارت بهداشت یک بیمار پیوند کلیه حتی یک ریال هم نباید برای داروهای خود بپردازد. این در حالیست که چند ماه قبل داروی سلسپت پولی شد و ما اعتراض کردیم، مسئولان سازمان غذا و دارو در آبان ماه اعلام کردند که این دارو رایگان است اما دوباره در ازای فروش آن از بیماران پول دریافت می‌شود به گونه‌ای که یک بیمار پیوندی برای مصرف دو ماهه این دارو باید ۳۶ هزار تومان با دفترچه بیمه تامین اجتماعی و ۷۲ هزار تومان با دفترچه بیمه خدمات درمانی بپردازد.

موسوی در پایان با اشاره به کمبود ساندیمون خارجی در بازار اظهار کرد: کمبود این دارو نیز بیماران را با خطر پس زده شدن پیوند کلیه مواجه می‌کند. این اتفاق بر اقتصاد جامعه و خانواده تاثیر منفی می‌گذارد.