پایگاه خبری افق -زمین لرزه ای با بزرگی ۴ و ۶ دهم درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) دقایقی پیش حوالی محمد آباد ریگان در استان کرمان را تکان داد.
به گزارش موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زمان دقیق وقوع این زلزله ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه و ۶ ثانیه بوده است.