رئیس جمهور برای افتتاح ۸۶ طرح عمرانی ، خدماتی ، آموزشی و فرهنگی وارد استان البرز شد.
این دومین سفر استانی آقای احمدی نژاد و هیئت دولت به البرز پس از تشکیل این استان است.
شرکت درنشست مطبوعاتی و سخنرانی در اجتماع مردم البرز از برنامه های رئیس جمهور در سفر یک روزه به این استان است .
رئیس جمهور همچنین امروز با حضور در طالقان و نظر آباد طرحهای مصوب دور نخست سفر هیئت دولت به استان البرز را افتتاح خواهد کرد .